Lykkedragen

Lykkedragen

D40 Lykkedragen

har her sin helt egen blog. Jeg skriver når det falder mig ind og når jeg føler for det. Jeg ved egentlig ikke hvorfor.

Rimfrost

logbogPosted by Ole E. Mikkelsen Tue, November 25, 2008 23:39:48

var der både på min monarfol-presenning over ruftag og langs ringdækket da jeg lige kort besøgte Lykkedragen her til aften kl ca. 18.20.

Det er trist at konstatere, og føles helt forkert, naturligvis skulle den have stået på land, behørigt dækket over, så rimfrosten kunne sætte sig udenpå presenningen. Jeg håber ikke der er fugtige steder, som nu evt. giver frostsprængninger, jeg frygter fortsat for at det er fugt der frøs til is, der har givet noget delaminering foran min luge.

Og så fik jeg vedlagte svar fra sejlklubben på problemet med 1,5 måneders ventetid på optagning.

'Der er flere ting, der er årsag til at optagetiden føles noget længere:

- Generelt er krankapaciteten nået, vi har over 600 både i havnen, som gerne vil op lige når det passer ind i bådejerens kalender - det tager ca. 1 time pr. båd, mere eller mindre. Vi taler om ca. 600 timer der skal afvikles indenfor 4 uger (medio oktober - medio november) - og den holder jo ikke helt vand.

- Vi er kommet en smule senere igang i år, hvilket øger presset i november

- Vi er ved at køre et nyt opbevaringssystem ind (nye bådstativer) for at vi i fremtiden kan være mere fleksible med hensyn til isætning. Det betyder et de nye stativer kan flyttes rundt med vores truck og at vi som tidligere undgår at bruge to kraner for at flytte rundt på bådene.

- Vi er samtidig igang med en eksercits der hedder bedre pakning af både, idet kvm i med den nye lystbådehavn bliver et diskussionsemne når økonomien for udviklingen af havnen lægges fast. Hvis udviklingen af lystbådehavnen skal være så tæt på en nulløsning for brugerne, som muligt - må vi finde en balance mellem det antal kvm vi skal bruge til vinteropbevaring og det antal etage kvm der kan udbydes/skal udvikles.

- Derudover er der den daglige adminstrative drift, der skal klares ind imellem.


Vi er godt klar over at tiden pr. båd kan presses lidt, men funktionen vil være at der bliver kortere tid til afrensning af bådene og da bådene har forskellig størrelse bliver det svært at koordinere de enkelte optagninger. En ensartet tid kan de planlægges efter og så vil hullerne kunne udnyttes til andre opgaver på havnen.


Det gode ved nuværende situation (hvis jeg ser på det holdningsmæssigt) er, at flere og flere bådejere er blevet bevidste om denne problematik i forbindelse optagning og isætning og har forudbestilt tid for isætning og optagning næste år.'

Et pænt og anstændigt svar, der dog ikke rykker ved at en ventetid på 1,5 måneder ikke er accceptabelt, ligesom det heller ikke er acceptabelt at skulle bestille tid allerede nu til op- og isætning næste år.

Man burde kunne forlange sin båd oppe senest den 15.11, - eller det tidspunkt som de fleste forsikringer har dækningsperiode for.

Efter min mening..

  • Comments(0)//d40.drabant22.dk/#post17